Radno vrijeme: PON - PET 15:00 - 21:00

Prijevoz

Dolazak avionom

Zračna luka na lokaciji Pleso otvorena je 20. travnja 1962. godine. Tada je posjedovala betonsku stazu duljine 2.500 m, paralelnu rulnu stazu, putničku zgradu površine 1000 m2, parkirni prostor za 5 manjih zrakoplova i razne manje servisne objekte.

Godine 1966. izgrađena je nova putnička zgrada površine 5000 m2, platforma je proširena na 60.000 m2, izgrađena je moderna upravna zgrada s kontrolnim tornjem za potrebe regionalne kontrole leta, te niz drugih servisnih i pratećih objekata.

Rekonstrukcija poletno-sletne staze i njeno produljenje na 3.250 m, obavljeno je 1974. godine. Zadnja rekonstrukcija betonskog kolnika i asfaltnog dijela poletno-sletne staze dovršena je 2010. godine, povećana je nosivost kolnika i omogućeno korištenje za prognozirani promet slijedećih 20, odnosno 30 godina.

Godine 2013. upravljanje dotadašnjom Zračnom lukom Zagreb preuzima tvrtka Međunarodna zračna luka Zagreb,d.d., nakon potpisa 30 godišnjeg koncesijskog ugovora u obliku javno-privatnog partnerstva s Republikom Hrvatskom. Koncesijski ugovor uključuje plan razvoja zračne luke kroz izgradnju novog putničkog terminala i pripadajuće infrastrukture.

Novi putnički terminal nalazi se 2,5 km udaljen od dotadašnjeg putničkog terminal. Gradnja novog putničkog terminala dovršena je u prosincu 2016. godine, a nakon obavljenih testiranja terminal je 28.03.2017. godine otvoren za promet. Odlukom Vlade Republike Hrvatske zračna luka mijenja ime u Zračna luka Franjo Tuđman.

Izvor: Međunarodna zračna luka Franjo Tuđman

Zračna luka Zagreb udaljena je 17 km od središta grada, 20-25 minuta vožnje. Informacije o polijetanju i slijetanju zrakoplova mogu se dobiti na tel. 6265-222 i na web stranici www.zagreb-airport.hr

Autobus za Zračnu luku Zagreb polazi s Autobusnog kolodvora, Držićeva avenija bb. Sve informacije o voznom redu autobusa potražite na www.plesoprijevoz.hr

ZET autobus: Na trasi dugoj 19 kilometara, autobus prolazi kroz dvije tarifne zone i zaustavlja se na 20 autobusnih stajališta. Polasci su na rasporedu  svakih 35 minuta.

Ured za izgubljeno i nađeno:
Tel: + 385 1 456 2229
Fax: + 385 1 456 2139
Email: zagll@zag.aero

Dolazak autobusom

Autobusni kolodvor Zagreb smješten je nadomak središnjeg zagrebačkog trga, uz najveće gradske prometnice s velikim parkingom. Utemeljen je 1961. godine, a sadašnji izgled poprimio je 1987. godine kada je izgrađena nova kolodvorska zgrada s pripadajućim terminalima.
Najveći je i najmoderniji kolodvor u ovom dijelu Europe, koji svojim korisnicima omogućuje brz i siguran prijevoz. S 44 perona autobusi povezuju Zagreb s ostalim dijelovima Hrvatske kao i s većinom ostalih europskih sjedišta.

Temeljne djelatnosti Autobusnog kolodvora Zagreb su prijevoz putnika, prihvat autobusa, prtljage i robe, prodaja voznih karata, rezervacija mjesta u autobusima, usluge informacija, garderobe te usluge parkiranja osobnih vozila.
Na 15 prodajnih mjesta u samoj kolodvorskoj zgradi te putem interneta može se vrlo brzo nabaviti putna karta koja se može naručiti i telefonski uz dostavu do kućnog praga.

Na autobusnom kolodvoru potpuno su preuređeni i suvremeno opremljeni svi prostori koji služe obavljanju osnovne i popratnih djelatnosti. Putnicima i ostalim korisnicima na raspolaganju je veliki broj mjesta za odmor i okrepu, kupovinu i zabavu.
Kako bi se omogućio nesmetan pristup svim kategorijama korisnika naših usluga, zgrada Autobusnog kolodvora u potpunosti je prilagođena osobama s poteškoćama u kretanju. Također surađujemo s Udrugom slijepih i slabovidnih osoba te aktivno sudjelujemo u svim vidovima pomoći slijepim i slabovidnim osobama pri putovanju.

Izvor: Autobusni kolodvor Zagreb www.akz.hr

Informacije o odlascima i dolascima autobusa: tel. 072 500 400

Informacije i pomoć pri kupnji karata putem interneta: +385 1 60 08 610

Dolazak autobusom

Autobusni kolodvor Zagreb smješten je nadomak središnjeg zagrebačkog trga, uz najveće gradske prometnice s velikim parkingom. Utemeljen je 1961. godine, a sadašnji izgled poprimio je 1987. godine kada je izgrađena nova kolodvorska zgrada s pripadajućim terminalima.
Najveći je i najmoderniji kolodvor u ovom dijelu Europe, koji svojim korisnicima omogućuje brz i siguran prijevoz. S 44 perona autobusi povezuju Zagreb s ostalim dijelovima Hrvatske kao i s većinom ostalih europskih sjedišta.

Temeljne djelatnosti Autobusnog kolodvora Zagreb su prijevoz putnika, prihvat autobusa, prtljage i robe, prodaja voznih karata, rezervacija mjesta u autobusima, usluge informacija, garderobe te usluge parkiranja osobnih vozila.
Na 15 prodajnih mjesta u samoj kolodvorskoj zgradi te putem interneta može se vrlo brzo nabaviti putna karta koja se može naručiti i telefonski uz dostavu do kućnog praga.

Na autobusnom kolodvoru potpuno su preuređeni i suvremeno opremljeni svi prostori koji služe obavljanju osnovne i popratnih djelatnosti. Putnicima i ostalim korisnicima na raspolaganju je veliki broj mjesta za odmor i okrepu, kupovinu i zabavu.
Kako bi se omogućio nesmetan pristup svim kategorijama korisnika naših usluga, zgrada Autobusnog kolodvora u potpunosti je prilagođena osobama s poteškoćama u kretanju. Također surađujemo s Udrugom slijepih i slabovidnih osoba te aktivno sudjelujemo u svim vidovima pomoći slijepim i slabovidnim osobama pri putovanju.

Izvor: Autobusni kolodvor Zagreb www.akz.hr

Informacije o odlascima i dolascima autobusa: tel. 072 500 400

Informacije i pomoć pri kupnji karata putem interneta: +385 1 60 08 610

Dolazak vlakom

Misija HŽ putničkog prijevoza je prijevoz putnikâ pružanjem kvalitetne i pouzdane te ekonomski i ekološki prihvatljive usluge u gradsko-prigradskom, lokalno–regionalnom te međunarodnom i unutarnjem daljinskom prijevozu suvremenim mobilnim kapacitetima, a vizija je postati vodeće prijevozničko poduzeće u Hrvatskoj usmjereno na masovan i kvalitetan željeznički prijevoz putnika, u skladu s tržišnim načelima, vodeći se pritom vlasnikovim interesima i štiteći ih, a na zadovoljstvo korisnika prijevozne usluge i radnika.

Politiku kvalitete poimamo kao kompleksan i cjelovit sustav djelovanja koji će pridonijeti tomu da usluge koje nudimo i pružamo ispunjavaju zahtjeve kvalitete koje nam postavljaju naši korisnici.

Izgradnjom i poštivanjem organizacijske kulture te uporabom suvremenih mobilnih sredstava i brigom o njima kanimo uspostaviti poslovne procese koji mogu udovoljiti svim zahtjevima tržišta na koja smo usmjereni.

Temeljna odrednica za tržišnu i financijsku uspješnost HŽ-Putničkoga prijevoza d.o.o. jest ta da upotrebom ljudskih potencijala i materijalnih resursa koje posjedujemo ponudimo visoko kvalitetne usluge. Za dosezanje toga cilja zauzimaju se svi zaposleni u društvu.

Poslovodne strukture u svim područjima djelovanja društva obvezne su kvalitetu definirati tako da ju je moguće mjeriti kvalitativnim i egzaktnim kvantitativnim pokazateljima.

Za partnere nastojimo odabirati dobavljače koji primjenjuju suvremenu tehnološku praksu u realizaciji usluge prijevoza putnika i s njima ugovoriti osiguravanje kvalitete radnoga procesa.

Želimo uspostaviti sustav izobrazbe i obavješćivanja koji omogućava da svaki radnik društva bude upoznat s politikom kvalitete, da ju razumije i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju, gdje jasno razaznaje svoju zadaću i prinos tomu procesu.

Izvor: HŽ Putnički prijevoz

Glavni željeznički kolodvor nalazi se na Tomislavovu trgu 12, udaljen je od najužeg središta grada 10 minuta hoda. Informacije o polascima i dolascima vlakova mogu se dobiti na telefonskom broju 060-333-444.

Upiti o voznom redu, cijeni karata i predračuni: informacije@hzpp.hr