Radno vrijeme: PON - PET 15:00 - 21:00

Vijesti

Mislite da je kvaliteta najvažnija? Goran Blagus, Monitor.hr

Prenosimo zanimljiv članak s Monitor.hr o marketingu i kvaliteti

Gospodarstvo, Hrvatska Utorak, 30.08.2016.

Iz coacheve bilježnice

Mislite da je kvaliteta najvažnija?

Primijetite govore političara kada nas žele uvjeriti u nešto kako koriste fraze kao što su “vjerujemo da će…”, “vjerujte nam da ćemo…”, “imajte povjerenja u nas…”.

Piše: Goran Blagus

Osam od deset poduzetnika na pitanje “što mislite da je najvažnije u isporučenoj usluzi?”odgovorit će se “kvaliteta”. Šest od deset klijenata na pitanje “što vam je najvažnije u isporučenoj usluzi?” odgovorit će isto sa “kvaliteta”.

Nekako bi se tom logikom lako zaključilo da kao poduzetnici morao najviše fokusa staviti na famoznu “kvalitetu”. Osim toga, nije neuobičajeno u raznim lecima, promo porukama, bannerima, plakatima, vizitkama, usmenim predstavljanjima i što sve ne uočiti kako se gotovo svaki poduzetnik / davatelj usluge “hvali” da se kod njih može dobiti “kvalitetna usluga”.

Zanimljivo je što kada treba definirati “kvalitetu”, svatko od nas će to interpretirati i opisati na drugačiji način.

No, prava istina i pravi smjer po kojem se odlučuje hoće li netko kupiti vašu uslugu je u tome imaju li oni povjerenja u vas da će dobiti ono što žele dobiti.

Povjerenje je ključni pojam po kojem mi kao kupci / klijenti odlučujemo hoćemo li nešto kupiti (investirati) ili ne.

Pojmovi i floskule “kvalitetni”, “najnovije”, “najbolji”, “jedinstveni” i slični izrazi nemaju previše smisla ako se nekim drugim aktivnostima ne demonstrira da iza toga stvarno stojimo i da se u nas može vjerovati.

Samo kao crtica – primijetite govore političara kada nas žele uvjeriti u nešto kako koriste fraze kao što su “vjerujemo da će…”, “vjerujte nam da ćemo…”, “imajte povjerenja u nas…”.

Ima nečeg u tome i ima razloga zašto oni to pričaju (nećemo sada zalaziti u kredibilitet), tako da nemojte olako odbaciti aktivnosti koje imaju za svrhu stvaranja povjerenja u vas i vaše usluge.

Neki od smjerova za stvaranje povjerenje su demonstracija, kontinuitet poslovanja, poslovni slučajevi, networking, društveno koristan rad, nagrade i priznanja, svjedočanstva, edukacije klijenata…

U trenutku kada potencijalni klijenti steknu dovoljno povjerenja da će od vas dobiti ono što ste im obećali (i stvorili percepciju) u tom momentu odlučit će pustiti vas u svoj svijet i biti će vaš klijent. Kvaliteta (što god to značilo) tek tada dolazi do izražaja i to ne tako da je vaša usluga superiornija od konkurencije, već u okvirima u kojima klijenti to očekuju.

Stoga, jel još uvijek mislite da je kvaliteta presudna?